Використання аудіовізуальних технологій у навчальному процесі

25.02.2021

Використання аудіовізуальних технологій у навчальному процесі

Однією з методик, що дозволяють оптимізуватинавчальний процес,та адаптувати його до реалій сьогоднішнього дня, євикористання аудіовізуальногообладнання. Його застосування дає можливість підвищити засвоєнняматеріалуучнями будь-якого віку та напрямки, а також легко організовуватинавчаннядистанційно. Останнім часом у більшостішкілв якостікоштівдля відтворення та демонстрації наочних посібників використовують проектори та екрани.

Аудіовізуальні засоби: поняття та класифікація

Аудіовізуальними засобаминазивають посібники, з яких можна організувати подачу навчальногоматериалата будь-який іншийінформаціїв аудіо- та відеоформатах, а також із застосуванням наочних посібників. На сьогоднішній день існує кілька різних методик, що дозволяють вироблятикласифікаціюАВСО, але найчастіше вдаються довикористанняспособів поділу за Ляховицьким або Зельмановим.

На думку Ляховицького, доцільно розділяти АВСО на 3 основні типи, керуючись технічними характеристиками. Зельманов пропонує класифікувати пристрої за принципом застосування. У разі передбачається все АВСО потрібно ділити на 3 основні групи.

До першої групи рекомендується віднести наочні посібники, що містять тематичні уроки, і які можна успішно застосовувати для занятьіноземниммовою. Друга група складається знавчальнихАВСО, призначених для подачі навчальноговідеоматеріалуз інших дисциплін. Одночасно з цим названу методику та технологію також можна використовувати у вивченні мов. Третя група представлена ​​природнимизасобимимасової комунікації, які можна адаптувати для застосування внавчальних процесах.

Згідно з методикою поділу, абсолютно всі АВСО можна умовно поділити на 2 типи. До першого віднести традиційні (не технічні)средства навчання, а до другої групи зарахуватитехнічні кошти: кіно- та телефільми, а також діафільми зізвуковимсупроводом. До АВСО, що широко використовуються в науці, також відносять навчальні комп'ютерні програми та відеоуроки. Такі контент має вигляд мультимедійних продуктів.

Традиційні візуальні, або нетехнічні, АВСО включають:

  • живопис,

  • транспаранти,

  • репродукції,

і навіть навчальні наочні посібники, яких прийнято відносити малюнки, таблиці, схеми. Більш широкакласифікаціяпо Ляховицькому передбачає розподілтехнічних засобівна 2 великі групи: аудитивні (лінгафонні пристрої чи мовні лабораторії) тааудіовізуальні(комбіновані)средства. Перші необхідні для трансляції фонограм, другі дозволяють виводити в ефір відеоролики та слайд-шоу, доповненізвуковийдоріжкою.

Новіаудіовізуальні засоби, створені на основі мережевих та телекомунікаційних технологій, дозволяють збільшити швидкість сприйняття даних, а також допомагають встановити зв'язок між теоретичними та практичними дослідженнями.

Застосування у сучасній системі навчання

Аудіовізуальні средства обучения, які рекомендовані длявикористанняв організаціїпроцесіву загальноосвітніхшколахта іншихучебныхзакладах, дозволяють:

  • максимально повно розкрити зміст дисциплін;

  • створити умови для активної роботиучнів;

  • зробити лекції цікавими для слухачів певної вікової категорії.

За допомогою інтерактивного дидактичногоматериала, поданого учням за допомогою АВСО, лектори отримують можливість перемикати увагуучащихсящо допоможе збільшити інтерес до предмета. Незважаючи на те щоаудіовізуальні средства обучениясприяють сприйняттю, засвоєнню та систематизаціїнавчального процесуСлід зазначити, що педагогічна ефективність екранних посібників багато в чому залежить від обраної методики викладання та актуальності даних.

Основною метою застосування АВСО при організаціїнавчального процесуназиваютьрозвитокпрактичнихуміньу слухачів та учнів. Івикористаннясучаснихаудіовізуальних засобівв освітніх програмах дозволяє забезпечити доступ доінформації,викладеної в аудіо або відео. Останній названий спосіб подачі відносять до одного з найпрогресивніших, адже за допомогою його можна організувати вивчення кількох споріднених дисциплін одночасно.

У пріоритеті у методистів, які розробляютьнавчальніплани для загальноосвітніх установ ташколвищої ланки, багато уваги приділяється відеоуроку. На них вчителям та лекторам пропонується проводити демонстраціювидеоматериалана великих екранах. Як джерелоаудіовізуальнихданих використовують ПК та проектори, що дозволяють виводити якісну повнокольорову картинку та керувати нею дистанційно.

Методистишколз лінгвістичним ухилом протягом тривалого часу використовують програми, адаптовані доиспользованиюу мовних лабораторіях. Такий спосіб подачіинформациитривалий час у відсутності аналогів, і, попри появу сучасніших методик, залишається незамінним інструментом щодоіноземнихмов. Завдяки мовним лабораторіям слухачі мають змогу отримувати знання від носіїв мов та розвивати навички.

Методики подання знань у комбінованому форматі (зоровомуізвуковомуодночасно) – гарний спосіб показатиучням:

  • навчальні відео,

  • тематичні слайди,

  • художні матеріали, що мають відношення до теми, що вивчається,

  • відеофільми, які допоможуть виробити практичнівміння,

а також схематичні зображення або продемонструвати роботу техніки, вузлів, механізмів чи обладнання у динаміці.Аудіовізуальнийспосіб допускається використовувати у дітей старшого дошкільного віку, рівеньрозвиткуяких дозволяє повноцінно сприймати кориснуінформаціюз тематичних мультфільмів. На сьогоднішній день такий підхід вважається більш прогресивним, і має безліч доказів того, що динамічнийхудожнє зображенняпривертає більше уваги малюків, ніж картинки без руху.

Ефектаудіовізуальнихтехнологій унавчальному процесідосягається завдяки можливості на підсвідомість шляхом багаторазового повторенняинформации, а також подання даних у найбільш прийнятному форматі для слухачів певної категорії. Діти 3-5 років, а також слухачі молодшоїшколи,з непідробним інтересом дивляться мультиплікаційніФільмиі легко запам'ятовуютьинформациюїх, тоді як старшої вікової категорії рекомендується організовувати лекції з показом слайдів чиідеофільмів, що дозволяють розвинутизоровупам'ять.

Оцінка ефективності використання АВСО

Ефективність подачі знань уаудіовізуальномуформат має під собою ряд незаперечних доказів. Дослідження, які ведуть фахівці, свідчать, що поняття та абстрактні об'єкти сприймаються свідомістю.учащихсянабагато легше, якщо вони підкріплюються конкретними фактами, прикладами або доповнюються образами. Асоціативна пам'ять, властива кожній людині, дозволить як прискорити запам'ятовування тим, а й зберегти отримані дані на тривалий час.

Організаціяучебного процессаіз застосуванням дидактичнихматеріалівдозволяє оптимізувати та значно полегшити роботу викладачів. На думку методистів, які створюють і адаптують вже використовуються внавчанніпрограми, застосуванняаудиовизуальных средствдає можливість організувати уроки та лекції у сучасному форматі.

Дані, отримані від фахівців, які займаються вивченням впливуаудиовизуальныхтехнологій нанавчальний процесу різних вікових групах свідчать про те, щообучениезвикористаннямсучасних розробок дозволяє підвищити рівень знань учнів. Методика, розроблена з урахуванням функціоналу АВСО, має низку незаперечних доказів, що свідчать про ефективність поданняматериала.

Отриманняинформацииу новому форматі дозволяє учням отримати достатній для запам'ятовування обсяг даних і водночас візуально оцінити об'єкт вивчення. Це стає можливим завдяки відтворенню реальної картинки та організації показу подій у динаміці.

АВСО має важливе значення й у педагогів. Застосування сучасних технологій в освітньомупроцесідає можливість вчителям та лекторам полегшити підготовку до занять, адже при створенні роликів можна опрацювати та скомпонувати всі важливі моменти в одинфільм. Показ науковоїинформацииу форматі слайд-шоу, дозволяє доповнитиизображение«живими» лекціями, тим самим привернути увагу слухачів та спростити запам'ятовуванняматериалов.

Виконати встановлення та налаштування проекторівта периферійного обладнання та будь-яких іншихсредствдля організації демонстраційних презентацій абоучебного процессаз застосуваннямаудиовизуальныхтехнологій можуть спеціалісти компанії «КиївІнстал». Отримати консультацію фахівців можна у телефонному режимі.

Нашими клієнтами є приватні та юридичні особи. З повним переліком робіт, які здійснюють компанія, а також базовими умовами співпраці можна ознайомитися на сайті. Послуги професійних монтажників та налаштувачів, а також сервісна підтримка доступні для мешканців усіх регіонів.

На сайті «КиївІнстал» також можна підібрати обладнання, за допомогою якого вдасться організуватиобучениена принципово новому рівні зиспользованиемсучаснихаудиовизуальных средств. Купівля буде доставлена ​​до будь-якого міста на території України протягом 1-3 робочих днів.

КиевИнсталл

Коментарі

Поки що немає коментарів

Написати коментар